Slecht slapen en vermoeidheid overdag komen vaak voor. Soms door tijdelijke omstandigheden zoals stress, zorg voor kleine kinderen, lawaai. Maar in veel gevallen omdat er iets mis gaat met de slaap zelf. De meest voorkomende, maar minst begrepen slaapstoornis, is ‘Slapeloosheid’, ook wel ‘Insomnie’ genoemd. Zo’n 10% van de mensen heeft hier last van. Voor een behandeling staan we helaas vaak met lege handen.

Daar willen wij verandering in brengen.

Het Nederlands Slaap Register is een initiatief van de onderzoeksgroep Slaap en Cognitie van het Nederlands Herseninstituut (onderdeel van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen) en de Vrije Universiteit Amsterdam. Wij vinden dat het de hoogste tijd is om samen meer voor slechte slapers te gaan doen.

De eerste stap naar een betere behandeling van slecht slapen is meer te weten te komen over slechte èn goede slapers. Dat kunnen we alleen met hulp van veel, heel veel, mensen. We hebben informatie nodig over hun slaap, stressgevoeligheid, persoonlijkheid, gezondheid enzovoorts. Deze informatie gebruiken we dan om te zoeken naar verbanden, bijvoorbeeld tussen slaap en het verwerken van emoties. En we zoeken ook naar verborgen patronen, zogenaamde subtypes van slecht of goed slapen. Hoe meer mensen ons helpen door meerdere vragenlijsten in te vullen, des te betrouwbaarder zijn de verbanden en patronen die we vinden.

Meedoen is eenvoudig. Het bestaat uit niet meer dan af en toe, bijvoorbeeld één keer per week, een vragenlijst invullen of test maken. Thuis, vanachter de computer op een moment dat het u uitkomt. U krijgt hiervan ook zelf de uitslag. Alle gegevens blijven anoniem en worden veilig bewaard en verwerkt, zonder persoonsgegevens. Wij geven ook uw e-mailadres onder geen enkele voorwaarde door aan anderen.

U kunt ons helpen de slaapproblemen de wereld uit te helpen!

Naast het Nederlands Slaap Register, doen we ook meer slaaponderzoek. Naar bijvoorbeeld de invloed van slecht slapen op rijgedrag. Of welke therapieën geschikt zijn voor welke slapeloze. Interesse in meer onderzoek?