Slaapspreuk: Sir Walter Scott
Slaapspreuk: Sir Walter Scott

Voor allen en ieder en hele goede nacht, fijne dromen en slaap zacht. Sir Walter Scott (1771 - 1832)

Slaapspreuk: Edgar Allan Poe
Slaapspreuk: Edgar Allan Poe

Alles dat we zien of lijken te zien is slechts een droom in een droom. Edgar Allan Poe (1809 - 1849), Dream Within a Dream

Slaapspreuk: Shakespeare
Slaapspreuk: Shakespeare

Er zijn meer dingen in de hemel en op aarde, Horatio, dan waarover jij droomt in jouw filosofie. William Shakespeare (1564 - 1616), "Hamlet", Act 1 scene 5

Slaapspreuk: Martin Luther King
Slaapspreuk: Martin Luther King

Nu, ik zeg het u vandaag, vrienden, dat, hoewel wij de moeilijkheden van vandaag en morgen tegemoet zien, ik nog steeds een droom heb. Een droom die diep genesteld is in de Amerikaanse droom. Ik droom dat op een dag dit land op zal staan en naar haar eigen credo zal leven: "We gaan ervanuit dat deze waarheid vanzelfsprekend is, dat iedereen gelijk is. Martin Luther King Jr. (1929 - 1968)

Slaapspreuk: Aristoteles
Slaapspreuk: Aristoteles

Hoop is een wakkere droom. Aristoteles (384 BC - 322 BC)

Slaapspreuk: Euripides
Slaapspreuk: Euripides

Wat een fijn iets, om voor lang dan ook, een verloren vader in onze dromen weer op te zoeken. Euripides (484 BC - 406 BC), Alcestis, 438 B.C.

Slaapspreuk: Homerus
Slaapspreuk: Homerus

Dromen zijn zeker moeilijk, verwarrend en niet alles dat er in voorkomt is voor de mensheid bedoeld. Want voorbijgaande dromen hebben twee poorten: één van hoorn en één van ivoor. De dromen die uit de ivoren poort komen, zijn verraderlijk en brengen geen nieuws, maar degene die uit de hoornen poort komen brengen echte resultaten als een sterfelijk ze ziet. Homerus (800 BC - 700 BC) in de Odyssee

Slaapspreuk: T.E. Lawrence (Lawrence of Arabia)
Slaapspreuk: T.E. Lawrence (Lawrence of Arabia)

Iedereen droomt, maar niet tegelijk. Degenen die 's nachts de diepe krochten van hun geest verkennen, worden wakker en beseffen dat het onzin is. Maar de mensen die overdag dromen zijn gevaarlijk, zijn voeren mogelijk hun dromen met open ogen uit. T. E. Lawrence (1888 - 1935), in De Zeven Zuilen van Wijsheid

Slaapspreuk: John F. Kennedy
Slaapspreuk: John F. Kennedy

Laat we onderwijs zien als het middel om ons beste kunnen te ontwikkelen, want in ons zit een eigen hoop en droom die, als ie vervuld wordt, vertaald kan worden naar een voordeel voor iedereen en voor een sterkere natie. John F. Kennedy (1917 - 1963)

Slaapspreuk: Ionesco
Slaapspreuk: Ionesco

Ideologieën scheiden ons, dromen en lijden verbinden ons. Eugene Ionesco (1909 - 1994)